KURUMSAL

 
 • Adil ve dürüst olmak
 • Farklılıklara saygı duymak
 • Alçakgönüllü olmak
 • Hiçbir şey imkansız değildir
 • Müşteri odaklı olmak
 • Hizmet eden yöneticiler olmak
 • işe, yetkinliği ve eğilimi uygun personel seçme
 • Veriye ve analize dayalı karar vermek
 • Yasal mevzuatlara uygun davranmak
 • Ticari faaliyetleri yasal ve etik kurallara uygun yürütmek
 • Çalışanlar arasında saygı ve bağlılık yaratmak
 • Temizlik ve düzeni sürekli kılmak
 • Fedakarlık ve  “Takım olmak” 
Footer Logo Copyright © 2015 Temel Mağazaları